Produkter

METLAB är ledande tillverkare av provtagninsutrustningar för emissionsmätning i Skandinavien, inklusive Pitotrör och Sugpyrometrar. Vi har nöjda kunder över hela världen, framförallt i Sverige, Norge och andra Europeiska länder, men även i Asien, Afrika och Sydamerika.

 

Produktkatalog

STL Combi Stoftprovtagare

STL Combi Stoftprovtagare används för mätningar av stoftemissioner med manuell gravimetrisk metod enligt EN 13284-1, ISO 9096 och andra internationella standarder.
Mer Info
STL Combi Stoftprovtagare

STL Gasprovtagare

STL Gasprovtagare används för gasanalys med manuell våtkemisk metod avseende HCl, HF, SO2, SO3 och NH3 men också för Hg och andra metaller enligt Europeiska standardmetoder.
Mer Info
STL Gasprovtagare

EVA Light Gassond

Uppvärmd glassond med filterhållare för 47 millimeters planfilter. Sonden är utformad i enlighet med internationella standardmetoder för manuell våtkemisk gasanalys avseende HCl, HF, SO2, SO3 och ammoniak samt även kvicksilver och andra metaller. I annat utförande används EVA Light Gassond också för provtagning av dioxiner och andra organiska mikroföreningar. Tillgänglig...
Mer Info
EVA Light Gassond

EVA Light Dioxinprovtagare

METLABs provtagningssystem EVA Light Dioxinprovtagare används för provtagning av dioxiner (PCDD/PCDF) och andra organiska mikro-föroreningar enligt Europeiska Standarden EN-1948.
Mer Info
EVA Light Dioxinprovtagare

Sugpyrometer

Sugpyrometrar används för noggrann temperaturmätning av rökgaser vid höga temperaturer, t ex i eldstäder.
Mer Info
Sugpyrometer

Pitotrör

Pitotrör av typ L och S för gasflödesmätningar enligt standarden ISO 10780 levereras tillsammans med en elektonisk handhållen mikromanometer för traversmätning eller manometer för differentialtryck och statiskt tryck för fast pitotrör för kontinuerlig gasflödesmätning.
Mer Info
Pitotrör