Bild för undersida

Nyhet

Stoftprovtagare för extremt höga stofthalter

METLAB erbjuder nu stoftprovtagare för processer med extremt högt stofthalter, t.ex. 100-300g/m³n. Provtagningssonden har utbytbar sondspets för isokinetisk provtagning och är utrustad med en cyklon som föravskiljare, samt därefter en filterhållare för dubbla 185 mm planfilter i kassetter. Vänligen kontakta oss för mer information angående våra produkter

METLAB erbjuder nu stoftprovtagare för processer med extremt högt stofthalter, t.ex. 100-300g/m³n. Provtagningssonden har utbytbar sondspets för isokinetisk provtagning och är utrustad med en cyklon som föravskiljare, samt därefter en filterhållare för dubbla 185 mm planfilter i kassetter.

Vänligen kontakta oss för mer information angående våra produkter

Stoftsond med cyklon följt av filterhållare för dubbla 185 mm planfilter

Redo att komma igång?

Kontakta oss