Pitotrör

augusti 5, 2015

Pitotrör av typ L och S för gasflödesmätningar enligt standarden ISO 10780 levereras tillsammans med en elektonisk handhållen mikromanometer för traversmätning eller manometer för differentialtryck och statiskt tryck för fast pitotrör för kontinuerlig gasflödesmätning.

Sugpyrometer

Sugpyrometrar används för noggrann temperaturmätning av rökgaser vid höga temperaturer, t ex i eldstäder.

EVA Light Dioxinprovtagare

METLABs provtagningssystem EVA Light Dioxinprovtagare används för provtagning av dioxiner (PCDD/PCDF) och andra organiska mikro-föroreningar enligt Europeiska Standarden EN-1948.

EVA Light Gassond

Uppvärmd glassond med filterhållare för 47 millimeters planfilter. Sonden är utformad i enlighet med internationella standardmetoder för manuell våtkemisk gasanalys avseende HCl, HF, SO2, SO3 och ammoniak samt även kvicksilver och andra metaller. I annat utförande används EVA Light Gassond också för provtagning av dioxiner och andra organiska mikroföreningar. Tillgänglig sondlängd 1,0; 1,5 och 2 […]

STL Gasprovtagare

STL Gasprovtagare används för gasanalys med manuell våtkemisk metod avseende HCl, HF, SO2, SO3 och NH3 men också för Hg och andra metaller enligt Europeiska standardmetoder.