METLAB Academy

Metlab erbjuder kurser i emissionsmätning framförallt till kunderna av METLABs provtagningsutrustning. Kurserna hålls 1-2 gånger årligen. Skräddarsydda kurser efter kundens behov kan också anordnas.

  • Block 1. Stoftprovtagning och gasflödesmätning. En tredagars kurs i mätteknik med teori dag 1, mätning på en förbränningsanläggning dag 2 och utvärdering, rapportering, diskussion och sammanfattning dag 3.
  • Block 2. Gasanalys – instrumentell och manuell, våtkemiska metoder. En tredagars kurs i mätteknik med teori dag 1, mätningar på en förbränningsanläggning dag 2 och utvärdering, rapportering, diskussion och sammanfattning dag 3.
  • Kurs efter leverans av ny provtagningsutrustning för periodisk emissionsmätning
  • Skräddarsydda kurser efter kundens behov. Dessa hålls oftast på plats hos kunden.

För frågor angående våra kurser, vänligen kontakta oss.

Nästa Kurstillfälle

Stoft- och gasflödesmätning: 28-30 Sep 2021

Gasanalys – instrumentell och manuell, våtkemiska metoder: Våren 2022