Capture

Datum för kurser i emissionsmätning

april 15, 2018

Nu har vi publicerat datumen för Metlabs årliga kurser inom Emissionsmätning. Kursbeskrivning och information angående anmälan går att hitta här. 22-24 Maj 2018: Block 1. Stoftprovtagning och gasflödesmätning. En tredagars kurs i mätteknik med teori dag 1, mätning på en förbränningsanläggning dag 2 och utvärdering, rapportering, diskussion och sammanfattning dag 3. 29-31 Maj 2018: Block 2. Gasanalys […]

Läs Mer...
calibration

Ackrediterad kalibrering av gasur

juni 28, 2016

METLAB kan numera erbjuda kalibreringar av gasur som ackrediterat kalibreringslaboratorium enligt ISO/IEC 17025. Kalibreringarna har därmed full giltighet även hos de kunder vars kvalitetssystem kräver att kalibreringarna ska utföras av ett ackrediterat kalibreringslaboratorium, t ex för ackrediterade provningslaboratorier. Ackrediterad kalibrering erbjuds både vid leverans av ny provtagningsutrustning och i samband med regelbundet återkommande kalibrering och funktionskontroll […]

Läs Mer...
123123

Stoftprovtagare för extremt höga stofthalter

januari 10, 2016

METLAB erbjuder nu stoftprovtagare för processer med extremt högt stofthalter, t.ex. 100-300g/m³n. Provtagningssonden har utbytbar sondspets för isokinetisk provtagning och är utrustad med en cyklon som föravskiljare, samt därefter en filterhållare för dubbla 185 mm planfilter i kassetter. Vänligen kontakta oss för mer information angående våra produkter

Läs Mer...
gewgwegw

METLAB i Kina

augusti 5, 2015

METLAB deltog 25-27 Maj 2015 i Swedish Air Pollution Control Delegation i Jiangsu, Kina, tillsammans med andra ledande svenska företag inom miljöteknik. Det var ett stort nöje för oss på METLAB att få möjligheten att träffa Kinesiska representanter, både från regering och från diverse industrier, engagerade i miljöfrågor. Vi fick möjligheten att presentera METLABs utbud av miljötjänster och vår […]

Läs Mer...
automatic

Ny motorventil för automatisk iso-kinetisk kontroll

april 1, 2015

METLAB har utvecklat en ny motorventil, AMV-03, för iso-kinetisk kontroll av stoft och dioxinprovtagning, men också våtkemisk provtagning av metaller och kvicksilver. Principen av motorventilen är kontinuerlig mätning av hastigheten i mätpunkten, med hjälp av ett S-pitotrör och termoelement, beräkning av motsvarande provtagningsflödet och justering av det uppmätta provflödet till det beräknade börvärdet. Läs mer […]

Läs Mer...