3 dustsamplers

Vi söker miljöingenjörer till Skelleftehamn!

januari 14, 2020

Till vårt kontor i Skelleftehamn söker vi nu miljöingenjörer för emissionsmätningar. Bli en del av vårt växande team! METLAB miljö är ett av Sveriges ledande miljökonsultföretag med specialisering på mätning av emissioner till luft vid industrier och energianläggningar. Företaget utvecklar och tillverkar också mätutrustningar för periodiska emissionsmätningar med en stor andel leveranser på export. Bolaget […]

Läs Mer...
IMG_2549

Stoftprovtagningssond med nolltryck och dynamiskt tryck för kontinuerlig visning av % isokinetisk avvikelse

september 2, 2019

METLAB har vidareutvecklat stoftsond ESS till STL Combi Stoftprovtagare så att förutom nolltrycksdifferensen även det dynamiska trycket kan mätas kontinuerligt i provtagningspunkten. Det blir därmed möjligt att avläsa och även kontinuerligt logga värdet på % isokinetisk avvikelse och därtill även hastigheten i provtagningspunkterna. Den isokinetiska avvikelsen beräknas via ett samband som är oberoende av gasens […]

Läs Mer...
Capture

Kurs inom stoftprovtagning och gasflödesmätning Maj 2019

maj 3, 2019

Nu har vi publicerat datumen för Metlabs årliga kurs inom Stoftprovtagning och gasflödesmätning. Kursen hålls mellan 7-9 Maj 2019 och innefattar en tredagars kurs i mätteknik med teori dag 1, mätning på en förbränningsanläggning dag 2 och utvärdering, rapportering, diskussion och sammanfattning dag 3. För frågor angående kurserna, vänligen kontakta oss.  

Läs Mer...
calibration

Ackrediterad kalibrering av gasur

juni 28, 2016

METLAB kan numera erbjuda kalibreringar av gasur som ackrediterat kalibreringslaboratorium enligt ISO/IEC 17025. Kalibreringarna har därmed full giltighet även hos de kunder vars kvalitetssystem kräver att kalibreringarna ska utföras av ett ackrediterat kalibreringslaboratorium, t ex för ackrediterade provningslaboratorier. Ackrediterad kalibrering erbjuds både vid leverans av ny provtagningsutrustning och i samband med regelbundet återkommande kalibrering och funktionskontroll […]

Läs Mer...
123123

Stoftprovtagare för extremt höga stofthalter

januari 10, 2016

METLAB erbjuder nu stoftprovtagare för processer med extremt högt stofthalter, t.ex. 100-300g/m³n. Provtagningssonden har utbytbar sondspets för isokinetisk provtagning och är utrustad med en cyklon som föravskiljare, samt därefter en filterhållare för dubbla 185 mm planfilter i kassetter. Vänligen kontakta oss för mer information angående våra produkter

Läs Mer...