METLAB Academy

Metlab erbjuder kurser i emissionsmätning framförallt till kunderna av METLABs provtagningsutrustning. Kurserna hålls 1-2 gånger årligen. Skräddarsydda kurser efter kundens behov kan också anordnas.

  • Block 1. Stoftprovtagning och gasflödesmätning. En tredagars kurs i mätteknik med teori dag 1, mätning på en förbränningsanläggning dag 2 och utvärdering, rapportering, diskussion och sammanfattning dag 3.
  • Block 2. Gasanalys – instrumentell och manuell, våtkemiska metoder. En tredagars kurs i mätteknik med teori dag 1, mätningar på en förbränningsanläggning dag 2 och utvärdering, rapportering, diskussion och sammanfattning dag 3.
  • Kurs efter leverans av ny provtagningsutrustning för periodisk emissionsmätning
  • Skräddarsydda kurser efter kundens behov. Dessa hålls oftast på plats hos kunden.

För frågor angående våra kurser, vänligen kontakta oss.

Nästa Kurstillfälle

OBS! På grund av rådande situationen med viruset COVID-19 har Metlab beslutat att kurserna bör skjutas på. De tidigare datumen i Maj har nu flyttats till vecka 40/41 enligt nedan.

Stoft- och gasflödesmätning: 29 September – 1 October 2020

Gasanalys – instrumentell och manuell, våtkemiska metoder: 6 October –  8 October 2020

Mer information klicka r